Nhà máy Toyota Myanmar

Diện tích: 15.000m2
Chủ đầu tư: Toyota Thailand
Quốc gia: Myanmar (Miến Điện)
Khởi công: 11/2019
Địa điểm: Thilawa Industrial Zone Development Road & Dagon-Thilawa Road,Thilawa SEZ, Thanlyin Township,Yangon, Myanmar, Thilawa Rd, Myanmar (Miến Điện)

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy Toyota Myanmar

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC