Nhà máy Samsung Display Việt Nam

Địa điểm: Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Chủ đầu tư: Samsung Display Việt Nam SDV
Khởi công: 2015
Diện tích: 30.000m2
Quốc gia: Hàn Quốc

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy Samsung Display Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC