Nhà máy Điện Stanley Việt Nam

Địa điểm: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Điện Stanley Việt Nam
Khởi công: 2001
Diện tích: 7.500m2
Quốc gia: Nhật Bản

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy Điện Stanley Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC