Nhà máy Bridgestone Việt Nam - Giai đoạn 1&2

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lốp Xe Bridgestone Việt Nam
Khởi công: 5/2012

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy Bridgestone Việt Nam - Giai đoạn 1&2

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC