Nhà máy TAKAGI Việt Nam

Địa điểm: Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH TAKAGI Việt Nam
Khởi công: 2009-2013
Diện tích: 10.000m2
Quốc gia: Nhật Bản

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy TAKAGI Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC