Nhà máy Nitory Việt Nam

Địa điểm: KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
Chủ đầu tư: Doanh Nghiệp Chế Xuất Nitori Việt Nam
Khởi công: 2005-2011
Diện tích: >100.000m2
Quốc gia: Nhật Bản

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy Nitory Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC