Nhà máy IKO Thomson Việt Nam số 3

Địa điểm:
Chủ đầu tư:
Khởi công:

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy IKO Thomson Việt Nam số 3

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC