Nhà máy Eidai Việt Nam

Địa điểm: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam, Việt Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Eidai Việt Nam
Khởi công: 2013
Diện tích: 15.000m2
Quốc gia: Nhật Bản

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy Eidai Việt Nam

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC