Nhà máy Brigestone Việt nam Giai đoạn 3&4

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ - Hải Phòng
Chủ đầu tư: BTMV
Khởi công: 5/2014
Diện tích: 150.000m2
Quốc gia: Nhật Bản

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy Brigestone Việt nam Giai đoạn 3&4

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC