Nhà máy A.I.S Bắc Ninh

Địa điểm: Khu công nghiệp Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH A.I.S Việt Nam
Khởi công: 2015

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: Nhà máy A.I.S Bắc Ninh

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC