HAI PHONG TERMINAL - TOP SOLVENT

Địa điểm: Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Chủ đầu tư: Top Solvent Hải Phòng
Khởi công: 2017
Diện tích: 7.200m2
Quốc gia: Việt Nam

NHẬN TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN: HAI PHONG TERMINAL - TOP SOLVENT

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC